In English

Studies of surface species on Ir-based ammonia sensors -DRIFT spectroscopy and DFT calculations

Marielle Byberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek