In English

Ag/Al2O3 catalysts for lean NOx reduction -Synthesis, characterisation and activity studies

Lisa Kylhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Institutioner

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ( -2014)
Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.