In English

Ag/Al2O3 catalysts for lean NOx reduction -Synthesis, characterisation and activity studies

Lisa Kylhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek