In English

Cold start optimisation of a SAAB 2.0 l turbo engine with secondary air injection

Jonas Haglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek