In English

Influence of thermal aging on emissions and oxygen storage capacity in TWCs

Charlotta Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172937

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek