In English

Catalytic exhaust aftertreatment for gasoline HCCI engine

Maria Andersson ; Lejla Sobo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172935

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek