In English

The effect of the local Pt-distribution on the oxidation of CO and hydrocarbons over Pt/Al2O3 catalysts

Johan Assiks
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek