In English

Synthesis of ordered mesoporous catalyst support materials based on SiO2 and Al2O3

Nicklas Carlvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek