In English

Indirect nanoplasmonic sensing

Tobias Moberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek