In English

The water-gas shift reaction in catalytic exhaust gas aftertreatment systems

Ida Toftefors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek