In English

Lean NOx reduction over silver alumina -Influence of hydrogen addition and doping metals

Fredrik Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek