In English

Lean NOx reduction for natural gas vehicles applications

Zarah Ghorbani-Tari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek