In English

The synthesis and characterization of Ag-Al2O3 sol-gel catalysts

David Graham
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek