In English

Characterisation of functionalised silica using infrared spectroscopy

Susanne Mueller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek