In English

Influence of substrate on NOx storage catalyst performance

Carolin Ohlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek