In English

Regenerable ceria based SOx-traps for sulphur removal in lean exhausts

Karin Åkerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172921

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek