In English

Investigation of sulpur tolerance in NOx storage catalysts

Inga Tönnies
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-02-05.

CPL ID: 172919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek