In English

NOx adsorption on silver clusters -A density functional theory study

Andreas Gavrin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172918

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek