In English

Hydrogen at the Pt/SiO2 Interface: -A density functional theory study

Christoffer Källerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172917

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek