In English

Preparation methods of Mo-based catalysts

Hannes Kannisto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek