In English

Kommunikation mellan Arbetsledare och Underentreprenörer på SU-låghus etapp 3

Emilie Fjeld ; Elin Ahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-40, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Kommunikation, Byggprojekt, Arbetsledare, UnderentreprenörerPublikationen registrerades 2013-02-04. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 172892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek