In English

Urea-SCR over Cu exchanged SAPO-34 for automotive applications

Foad Faghihinia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172807

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek