In English

Miljömärkt genom byggprocessen. Analys av aktörers anpassning till Miljöbyggnad i ett projekt.

Daniel Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-131, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljöcertifiering, Miljöbyggnad, kommunikation, byggprocessPublikationen registrerades 2013-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172771

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek