In English

Managing External Stakeholder Relationships in PPP Projects - A Multidimensional Approach

JULIAN SIERING ; ADAM SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Building design papers, ISSN 1652-1641; 2012-163, 2012. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-163, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek