In English

Detailed Study of the Cracking Process at Shear Failure through FE Analysis of Beam Experiments

HAO DU ; NING CHEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2012-70, 2012. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-70, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced Concrete beams, shear strength capacity, shear crackPublikationen registrerades 2013-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172734

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek