In English

Inhyrd personal på en lokal byggmarknad. En studie av resursförsörjning och attityder.

Dennis Björklund ; Karl Magnefors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-121, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Yrkesarbetare, inhyrd personal, utländsk personalPublikationen registrerades 2013-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek