In English

Estimation of axial load in timber beams using resonance frequency analysis

STEVE LAUX
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-60, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: resonance frequency analysis, timber beams, axial load, non destructive testing, Timoshenko beam theory, dynamic E-modulus, modal analysis, parameter estimationPublikationen registrerades 2013-01-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172382

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek