In English

Adaptability potential in existing buildings for elderly housing : the case of Gråbergets sjukhem

Ivana Komatina
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172340

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek