In English

Developing the next generation of leaders...

Alexander Westerling ; Henrik Löwetoft
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:048, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek