In English

Managing the relationship between wind power company and municipality

Daniel Dahlén ; Johan Nihlmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:002, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek