In English

NOx Reduction of Exhaust Gases using NH3 SCR

Selen Peker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek