In English

Virtual Design and Construction in Housing Development:

Oscar Månsson ; Martin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-157, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Housing development, Virtual Design and Construction, VDC Scorecard, Sweden, Finland, GermanyPublikationen registrerades 2013-01-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek