In English

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten - En studie på Svevia

Lilly Bengtsson ; Kristina Pandurevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-126, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: ÄTA, MAP Applications, införa datorverktygPublikationen registrerades 2013-01-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek