In English

Project Management Office in International Organizations. A case study with main focus on how to successfully implement PMO and maintain it as a long term entity

BJARMA MAGNÚSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-152, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project management office; PMO; implementation of PMO; PMO lifetime; challenges of PMO; benefits of PMOPublikationen registrerades 2013-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek