In English

Groundwater chemistry and its influence on the selection of construction materials - A review of four traffic tunnels in Sweden and evaluation of technical requirements

Peter Lidén ; Sargon Saglamoglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-108, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Groundwater chemistry, tunnel, technical requirements, corrosion protection,Publikationen registrerades 2013-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek