In English

Water and stain repellent textiles, using new plasma technology

Dany Souma
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek