In English

Geotechnical working procedure. A case study based on three residential projects within the Gothenburg region

JOEL LILJENFEDT ; DANIEL NORLING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:84, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: geotechnical working procedure, process thinking, in-house projects, flowcharts, residential projects, Gothenburg region, NCC Project StudioPublikationen registrerades 2013-01-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek