In English

Life Cycle Assessment of Waste Car Tyres at Scandinavian Enviro Systems

Raja Muhammad Usman Rafique
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek