In English

Catalyzed carbon oxidation over Pt/C surfaces prepared by nanolithography

Héctor Hugo Pérez Garza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 73 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek