In English

The influence of sheet non-uniformity on drying efficiency

Louise Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek