In English

Kabelimpedans i elektrifierade fordon - mätning och modellering

PETER HANSSON ; Erik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Den här rapporten är sammanställd med syftet att undersöka impedansen i HEV-kablar, Hybrid and Electrical Vehicle. Rapporten syftar också till att definiera kablarnas egenskaper med avseende på övertoner, på kablarnas inbördes avstånd och på dess avstånd till chassit. Undersökningar har gjorts för de olika metoderna, med hjälp av nätverksanalysator, oscilloskop och stegpulsgenerator. Mätningarna av kablarna utförs i frekvensområdet 1 kHz - 100 MHz. I rapportens slutdel presenteras schematiska Pimodeller av kablarna, placerade på olika avstånd till chassit. Variationerna i avstånd påverkar inte kablarnas kapacitans mellan ledarna och skärm, däremot något mellan skärm och chassi. Mätningarna av spänningssteget i tidsplanet, verifierade kabelmodellsimuleringarnas likvärdiga resultat avseende resonansfrekvens och karakteristiska impedans.

Nyckelord: Impedans, HEV-kablar, frekvensområdet 1 kHz – 100 MHz, Pi-modellerPublikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171649

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek