In English

Palladium and silver nanoparticles synthesise by microemulsion methods

Frida Almkvist ; Catherine Kempe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-02-04

CPL ID: 171636

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek