In English

Methane oxidation over Pd/CeO2-Al2O3 catalysts

Stefan Schernich
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek