In English

Activation of hydrocarbons for the lean NOx reduction over Ag-alumina catalysts

Vaghefi Seyyed Mahjid Sharif
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek