In English

Production of methanol by direct catalytic partial oxidation of biogas

Dazheng Jing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 171628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek