In English

Activation of key-exhaust components from advanced combustion of future fuels

Samuel Antonio Rosas Melendez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek