In English

Modelling transient mass transport with microkinetics in monolithic reactors

Jang Jiaxu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek