In English

Methane oxidation over alumina and ceria supported platinum

Steffen Schluter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-02-04

CPL ID: 171614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek