In English

Transient studies on oxidation of a model soot – Influence of NO2 and H2O

Laura Batchelli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek