In English

Probing SOx storage materials: the role of the Pt/CeO2 interface in catalytic applications

Markus Happel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171610

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek