In English

Modelling of methane oxidation over a Pt/Al2O3 monolith catalysts at transient conditions

Michael Nordström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek